Celem SCP jest stać się partnerem w działaniach prowadzących do sukcesu Państwa przedsięwzięć.

Oferta SCP kierowana jest do szerokiego grona odbiorców; zarówno większych firm, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również osób indywidualnych. Wspieramy Państwa we wszystkich etapach działań od analizy sytuacji bieżącej przez rozpoznanie potrzeb oraz istniejących problemów, aż do opracowania strategii
i konkretnych planów oraz wsparcia ich realizacji.

Mając na uwadze odmienne  wymagania i potrzeby każdego
z Klientów elastycznie dostosowujemy zakres prowadzonych prac tak, aby przynosiły one Państwu jak największe korzyści. Bezwzględną zasadą działania SCP jest indywidualne podejście do każdego podejmowanego projektu. Wiąże się to ze szczególnym naciskiem, jaki jest kładziony na zrozumienie sytuacji Klienta
i zaproponowanie realizacji działań optymalnie dostosowanych do jego konkretnych potrzeb. Oferta SCPartner obejmuje zarówno kompleksowe rozwiązania tj. opracowanie i wdrożenie pełnych strategii, jak również realizacje pojedynczych działań tj. opracowanie treści materiałów promocyjnych.

 Wszystkie projekty prowadzone przez SCP maja na celu wsparcie Państwa niezbędnymi kompetencjami bez konieczności ich  angażowania wewnątrz Waszych organizacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem oferty SCPartner.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem oferty SCPartner:
 
Kompleksowe strategie marketingowe & PR - od koncepcji po implementację

Relacje z mediami

Zintegrowane Biura Prasowe

Organizacja imprez

Koncepcje wizerunkowe

Audyty komunikacyjne

Analizy dotyczące działań marketing & PR

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Koordynacja działań marketing & PR w imieniu Klienta

 więcej
 
  2005 Success Communication Partner | Wszelkie prawa zastrzeżone